Ναός Επικούρειου Απόλλωνα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ

Κωδικός : 9150137 Ω΄

Οργανικότητα: 2/θ

Τηλέφωνο: 26250 61425

Ταχ. Δ/νση: 27054 Ζαχάρω